چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران- صفحه اصلی
خوش آمدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران

4th Iranian Congress of Medical Bacteriology

  • تمدید
  • مجله دانشگاه
  • تلگرام
  • پروبیوتیک

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران:
http://icmb4th.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.-2.-2.fa
برگشت به اصل مطلب